چراغ زیرکابینتی


.
چراغ‌های خطی یا لاینر از چند بخش مختلف تشکیل می‌شود: پروفیل یا بدنه چراغ لاین چیپ ال ای دی درون لاینر که نور تولید می کند دفیوزر یا طلقی که روی لامپ قرار می گیرد و پخش نور ایجاد می کند ترانس برق چراغ.

چراغ زیرکابینتی

چراغ زیرکابینتی سنسور حرکتی PIR -2

سنسور حرکتی PIR -2

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور حرکتی PIR - 1

سنسور حرکتی PIR - 1

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور وایرلس چندکاره

سنسور وایرلس چندکاره

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور آینه

سنسور آینه

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور دو چشم درب - 2

سنسور دو چشم درب - 2

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور تک چشم درب -2

سنسور تک چشم درب -2

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور روکار درب -1

سنسور روکار درب -1

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور دو چشم درب -1

سنسور دو چشم درب -1

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور تک چشم درب -1

سنسور تک چشم درب -1

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر مخفی

سنسور تاچ دیمر مخفی

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور حرکت دست

سنسور حرکت دست

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور روکار درب

سنسور روکار درب

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر -1

سنسور تاچ دیمر -1

قیمت : تماس بگیرید
چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر -2

سنسور تاچ دیمر -2

قیمت : تماس بگیرید

صفحه
1
تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی