چراغ زیرکابینتی و بالاآینه


.
چراغ‌های خطی یا لاینر از چند بخش مختلف تشکیل می‌شود: پروفیل یا بدنه چراغ لاین چیپ ال ای دی درون لاینر که نور تولید می کند دفیوزر یا طلقی که روی لامپ قرار می گیرد و پخش نور ایجاد می کند ترانس برق چراغ.

چراغ زیرکابینتی و بالاآینه

تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی