ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی


درایورهای لاین نوری و چراغ خطی و ریل مگنتی و رابط های مگنتی لاین نوری نورپردازی مدرن لاینر و متحرک در جهت و فاصله و قابل تغییر در ریل مگنتی.
چراغ‌های خطی یا لاینر از چند بخش مختلف تشکیل می‌شود: پروفیل یا بدنه چراغ لاین چیپ ال ای دی درون لاینر که نور تولید می کند دفیوزر یا طلقی که روی لامپ قرار می گیرد و پخش نور ایجاد می کند ترانس برق چراغ.

ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی

تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی