تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6

ال فارو

کاتالوگ چراغ های خطی ال فارو


ال فارو چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 7 cm

چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 7 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : چراغ خطی منحنیچراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 6 cm

چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 6 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : چراغ خطی منحنیچراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 8 cm

چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 8 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : چراغ خطی منحنیچراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 9 cm

چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 9 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : چراغ خطی منحنیچراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 10 cm

چراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 10 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : چراغ خطی منحنیچراغ خطی منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 6 cm

لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 6 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : لاین نوری منحنیلاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 7 cm

لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 7 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : لاین نوری منحنیلاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 8 cm

لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 8 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : لاین نوری منحنیلاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 9 cm

لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 9 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : لاین نوری منحنیلاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...

ال فارو لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 10 cm

لاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO عرض 10 cm

کشور سازنده : ایران برند : ال فارو - ELFARO نوع محصول : لاین نوری منحنیلاین نوری منحنی باریک ال فارو ELFARO  عرض 6 سانتی متر توان مصرفی : 24 – 36 – 48  وات بر متر طول منبع تغذیه : جریان ثابت یا ولتاژ ثابت انتخابی  نوع منبع نور : LED-SMD  گارانتی : بیش از 50 هزار ساعت طول عمر  رنگ نور :...تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی