تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


بالاستیران

کاتالوگ چراغ های خطی بالاستیرانبالاستیران
 چراغ خطی 70 وات LED بالاستیران

چراغ خطی 70 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال چراغ خطی 70 وات LED بالاستیران توان 70 وات طول 80 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 چراغ خطی 55 وات LED بالاستیران

چراغ خطی 55 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال چراغ خطی 55 وات LED بالاستیران توان 55 وات طول 60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 چراغ خطی 26 وات LED بالاستیران

چراغ خطی 26 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال چراغ خطی 26 وات LED بالاستیران توان 26 وات طول 30 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 چراغ خطی 40 وات LED بالاستیران

چراغ خطی 40 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال چراغ خطی 40 وات LED بالاستیران توان 40 وات طول 40 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 چراغ خطی 95 وات LED بالاستیران

چراغ خطی 95 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال چراغ خطی 95 وات LED بالاستیران توان 95 وات طول 120 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 لاین نوری 40 وات LED بالاستیران

لاین نوری 40 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال لاین نوری 40 وات LED بالاستیران توان 40 وات طول 40 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 لاین نوری 26 وات LED بالاستیران

لاین نوری 26 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال لاین نوری 26 وات LED بالاستیران توان 26 وات طول 30 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 لاین نوری 70 وات LED بالاستیران

لاین نوری 70 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال لاین نوری 70 وات LED بالاستیران توان 70 وات طول 80 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 لاین نوری 55 وات LED بالاستیران

لاین نوری 55 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال لاین نوری 55 وات LED بالاستیران توان 55 وات طول 60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولت


بالاستیران
 لاین نوری 95 وات LED بالاستیران

لاین نوری 95 وات LED بالاستیران

کشور سازنده : ایران برند : بالاستیران گارانتی : 1.5 سال لاین نوری 95 وات LED بالاستیران توان 95 وات طول 120 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی طول عمر زیاد ولتاژ 220 ولتتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی