تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


تولید نور

کاتالوگ چراغ های خطی تولید نورتولید نور
 چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور پارکولایت روکار و آویز

چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور پارکولایت روکار و آویز

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیقابلیت سفارش با طول و توان دلخواه نصب آسان و مطمعن  ظاهری جذاب پخش نور یکنواخت  مصرف انرژی کم عدم خیرگی تنوع در دمای رنگ نور بهره نوری بالا


تولید نور
 چراغ خطی LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه آلومینیوم

چراغ خطی LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه آلومینیوم

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطینوع منبع نور LED  خط نشر نور بدون قطع شدگی پخش نور یکنواخت  طراحی ظاهری زیبا صرفه جویی در مصرف انرژی برق عدم وجود امواج IR و UV بهره نوری بالا این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


تولید نور
 چراغ خطی LED توکار 20 وات تولید نور لوین

چراغ خطی LED توکار 20 وات تولید نور لوین

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیطول عمر بالا پخش نور یکنواخت بدون زنندگی شار نوری 1600 لومن ضریب نمود رنگ بیش از 80% ظاهری زیبا و نوین تنوع در رنگ بدنه و رنگ نور صرفه جویی در مصرف انرژی برق این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


تولید نور
 چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه محدب

چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه محدب

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیتنوع در دمای رنگ نور عدم وجود امواج IR و UV پخش نور یکنواخت نصب به صورت روکار و آویز صرفه جویی در مصرف انرژی ضریب نمود رنگ بیشتر از ۸۰% بهره نوری 4200 لومن


تولید نور
 چراغ خطی LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه فولادی

چراغ خطی LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه فولادی

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیموجود در سه رنگ بدنه و سه رنگ نور مختلف بازدهی و کیفیت نوردهی بالا ظاهری زیبا و پیشرفته پخش نور به صورت یکنواخت دارای طول عمر بالا مصرف پایین انرژی عدم وجود امواج UV و IR منبع نور ماژول LED این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


تولید نور
 چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 8 وات روکار تولید نور آرانو

چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 8 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیقابلیت نصب در فضای اداری، تجاری و مسکونی تنوع در طیف رنگی نور خروجی نور 800  رده انرژی A+ نصب به صورت دیواری و روکار منبع نور ماژول ال ای دی درجه حفاظت IP43 طول عمر بالا


تولید نور
 چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 13 وات روکار تولید نور آرانو

چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 13 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطینصب راحت و سریع بهره نوری بالا درجه حفاظت IP43 رده انرژی A شار نوری 915 لومن  کلاس عایقی I شاخص نمود رنگ بیشتر از 80%


تولید نور
 چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه تخت

چراغ خطی ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه تخت

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیقابلیت سفارش با طول و توان مصرفی دلخواه درجه حفاظت IP43 تنوع در دمای رنگ نور نصب به صورت روکار و آویز کلاس عایقی I بهره نوری 4200 لومن صرفه جویی در مصرف انرژی


تولید نور
 چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 20 وات روکار تولید نور آرانو

چراغ خطی بالا آیینه ای ال ای دی 20 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : چراغ خطیتنوع در رنگ نور عدم وجود امواج UV و IR  بهره نوری و بازدهی بالا  ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰%  دارای ظاهری زیبا و چشم نواز   صرفه جویی در مصرف انرژی نداشتن خیرگی


تولید نور
 لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور پارکولایت روکار و آویز

لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور پارکولایت روکار و آویز

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریقابلیت سفارش با طول و توان دلخواه نصب آسان و مطمعن  ظاهری جذاب پخش نور یکنواخت  مصرف انرژی کم عدم خیرگی تنوع در دمای رنگ نور بهره نوری بالا


تولید نور
 لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 20 وات روکار تولید نور آرانو

لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 20 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریتنوع در رنگ نور عدم وجود امواج UV و IR  بهره نوری و بازدهی بالا  ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰%  دارای ظاهری زیبا و چشم نواز   صرفه جویی در مصرف انرژی نداشتن خیرگی


تولید نور
 لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 13 وات روکار تولید نور آرانو

لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 13 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نورینصب راحت و سریع بهره نوری بالا درجه حفاظت IP43 رده انرژی A شار نوری 915 لومن  کلاس عایقی I شاخص نمود رنگ بیشتر از 80%


تولید نور
 لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 8 وات روکار تولید نور آرانو

لاین نوری بالا آیینه ای ال ای دی 8 وات روکار تولید نور آرانو

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریقابلیت نصب در فضای اداری، تجاری و مسکونی تنوع در طیف رنگی نور خروجی نور 800  رده انرژی A+ نصب به صورت دیواری و روکار منبع نور ماژول ال ای دی درجه حفاظت IP43 طول عمر بالا


تولید نور
 لاین نوری LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه آلومینیوم

لاین نوری LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه آلومینیوم

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نورینوع منبع نور LED  خط نشر نور بدون قطع شدگی پخش نور یکنواخت  طراحی ظاهری زیبا صرفه جویی در مصرف انرژی برق عدم وجود امواج IR و UV بهره نوری بالا این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


تولید نور
 لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه تخت

لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه تخت

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریقابلیت سفارش با طول و توان مصرفی دلخواه درجه حفاظت IP43 تنوع در دمای رنگ نور نصب به صورت روکار و آویز کلاس عایقی I بهره نوری 4200 لومن صرفه جویی در مصرف انرژی


تولید نور
 لاین نوری LED توکار 20 وات تولید نور لوین

لاین نوری LED توکار 20 وات تولید نور لوین

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریطول عمر بالا پخش نور یکنواخت بدون زنندگی شار نوری 1600 لومن ضریب نمود رنگ بیش از 80% ظاهری زیبا و نوین تنوع در رنگ بدنه و رنگ نور صرفه جویی در مصرف انرژی برق این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


تولید نور
 لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه محدب

لاین نوری ال ای دی 40 وات تولید نور آسنا روکار با رویه محدب

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریتنوع در دمای رنگ نور عدم وجود امواج IR و UV پخش نور یکنواخت نصب به صورت روکار و آویز صرفه جویی در مصرف انرژی ضریب نمود رنگ بیشتر از ۸۰% بهره نوری 4200 لومن


تولید نور
 لاین نوری LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه فولادی

لاین نوری LED توکار 40 وات تولید نور لوین با بدنه فولادی

کشور سازنده : ایران برند : تولید نور نوع روشنایی : لاین نوریموجود در سه رنگ بدنه و سه رنگ نور مختلف بازدهی و کیفیت نوردهی بالا ظاهری زیبا و پیشرفته پخش نور به صورت یکنواخت دارای طول عمر بالا مصرف پایین انرژی عدم وجود امواج UV و IR منبع نور ماژول LED این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی