تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


فاین الکتریک

کاتالوگ چراغ های خطی فاین الکتریکفاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-20W-RGB

چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-20W-RGB

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 20 وات RGB فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1x2M-20W-RGB توان 20 وات رنگ نور RGB نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1x2 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-60W

چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-60W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 60 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5x1M-60W توان 60 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 0.5x1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری...


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W-D

چراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-60W-D توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-20W-RGB

چراغ خطی توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع 1 متری 40 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-40W توان 40 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع 1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-20W-RGB توان 20 وات رنگ نور RGB نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک قابلیت...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

چراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB آویز


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-80W-D

چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-80W-D

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5x1M-80W-D توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 0.5x1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W

چراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

چراغ خطی روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

چراغ خطی آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W-D توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-20W-RGB

چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-20W-RGB

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 20 وات RGB فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5x1M-20W-RGB توان 20 وات رنگ نور RGB نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 0.5x1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-80W-D

چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-80W-D

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات دیمردار فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1x2M-80W-D توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1x2 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 20 وات RGB فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع نیم متری 20 وات RGB فاین الکتریک  مدل FEC-L7080-0.5M-20W-RGB توان 20 وات رنگ نور RGB نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد نیم متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

چراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

چراغ خطی روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-40W

چراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-60W

چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-60W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 60 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1x2M-60W توان 60 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1x2 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات دیمر دار فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات دیمر دار فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع 1 متری 80 وات دیمر دار فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W-D توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

چراغ خطی آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W-D توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-60W

چراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

چراغ خطی روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-30W

چراغ خطی توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-30W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-30W توان 30 وات طول 0.5 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-30W

چراغ خطی توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-30W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-30W توان 30 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

چراغ خطی روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

چراغ خطی روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W-D توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

چراغ آویز لاینر مربع 1 متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع 1 متری 60 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-60W توان 60 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو استاتیک...


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

چراغ خطی روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB روکار


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-40W

چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-40W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 40 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1x2M-40W توان 40 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1x2 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

چراغ خطی روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-60W

چراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-40W

چراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-40W

چراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع نیم متری 80 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد نیم متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 60 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع نیم متری 60 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-60W توان 60 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد نیم متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

چراغ خطی روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W-D توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-80W

چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-80W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 80 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5x1M-80W توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 0.5x1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری...


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

چراغ آویز لاینر مربع نیم متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مربع نیم متری 40 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-40W توان 40 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد نیم متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

چراغ خطی روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W

چراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-40W

چراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 40 وات فاین الکتریک FEC-L7080-0.5x1M-40W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 0.5x1 متری 40 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5x1M-40W توان 40 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 0.5x1 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری...


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-40W

چراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

چراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 چراغ خطی روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

چراغ خطی روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-80W

چراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات فاین الکتریک FEC-L7080-1x2M-80W

کشور سازنده : چین برند : فاین الکتریک جنس بدنه : آلومینیومیچراغ آویز لاینر مستطیل 1x2 متری 80 وات فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1x2M-80W توان 80 وات رنگ نور مهتابی، آفتابی و یخی نوع لامپ SMD  رنگ بدنه سفید و مشکی ابعاد 1x2 متر جنس بدنه آلومینیوم یا ورقه فولاد رنگ پودری الکترو...


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-20W-RGB

چراغ خطی توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-20W-RGB

لاین نوری توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 چراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W-D

چراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : چراغ خطیچراغ خطی توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-60W-D توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W-D

لاین نوری توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار دیمر دار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-60W-D توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

لاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-40W

لاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

لاین نوری روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار دیمردار 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W-D توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

لاین نوری روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

لاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

لاین نوری روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

لاین نوری روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار دیمردار 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W-D توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

لاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

لاین نوری روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

لاین نوری روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-30W

لاین نوری توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-30W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 30 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-30W توان 30 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W

لاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

لاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-20W-RGB

لاین نوری توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

لاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

لاین نوری آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز دیمردار شش ضلعی 80 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-80W-D توان 80 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-40W

لاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

لاین نوری روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-60W

لاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-0.5M-60W توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

لاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

لاین نوری آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-80W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز دیمر دار شش ضلعی 80 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-80W-D توان 80 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-60W

لاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L9032-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W

لاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L6532-1M-60W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 60 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-1M-60W توان 60 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

لاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-30W

لاین نوری توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-30W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 30 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-30W توان 30 وات طول 0.5 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

لاین نوری روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 40 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-40W توان 40 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W-D

لاین نوری توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-60W-D

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار دیمر دار 60 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-60W-D توان 60 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-40W

لاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L6532-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L6532-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

لاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری آویز شش ضلعی 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB آویز


فاین الکتریک
 لاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-40W

لاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L9032-0.5M-40W

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری توکار 40 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L9032-0.5M-40W توان 40 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی توکار این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

لاین نوری روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک FEC-L7080-1M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 20 وات 1 متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-1M-20W-RGB توان 20 وات طول 1 متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB روکار


فاین الکتریک
 لاین نوری روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

لاین نوری روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک FEC-L7080-0.5M-20W-RGB

کشور سازنده : ایران برند : فاین الکتریک نوع روشنایی : لاین نوریلاین نوری روکار 20 وات نیم متری فاین الکتریک مدل FEC-L7080-0.5M-20W-RGB توان 20 وات طول نیم متر رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور RGB روکارتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی