تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


مهنام

کاتالوگ چراغ های خطی مهناممهنام
 آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 54 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 54 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 54 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 آویز خطی سه ماژول ال ای دی 75 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

آویز خطی سه ماژول ال ای دی 75 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 75 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 12 وات مهنام سیلا SB6080L575

چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 12 وات مهنام سیلا SB6080L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 12 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 575+10 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد طول 575 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 36 وات مهنام سیلا SB6080L1140

چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 36 وات مهنام سیلا SB6080L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1140+10 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد طول 1140 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ خطی 12 ماژول 216 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

چراغ خطی 12 ماژول 216 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 216 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 125 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 125 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 125 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 24 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 24 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 24 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 24 وات مهنام سیلا SB6080L1140

چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 24 وات مهنام سیلا SB6080L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 24 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1140+10 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد طول 1140 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 12 وات مهنام سیلا SSH6090L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 12 وات مهنام سیلا SSH6090L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان12 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 آویز خطی شش ماژول ال ای دی 108 وات مهنام سیلا 3390L7380SSH

آویز خطی شش ماژول ال ای دی 108 وات مهنام سیلا 3390L7380SSH

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 108 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 25 وات مهنام سیلا SSH7380L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 25 وات مهنام سیلا SSH7380L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 25 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 18 وات مهنام سیلا SB6080L575

چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 18 وات مهنام سیلا SB6080L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 18 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 575+10 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد طول 575 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 100 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 100 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 100 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 72 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 آویز خطی دو ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

آویز خطی دو ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول2 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 48 وات مهنام سیلا SB6080L2270

چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 48 وات مهنام سیلا SB6080L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 48 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 2270+10 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد طول 2270 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ خطی 12 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

چراغ خطی 12 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 144 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ خطی 10 ماژول 180 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

چراغ خطی 10 ماژول 180 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 180 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 25 وات مهنام سیلا SB6080L575

چراغ بیمارستانی خطی یک ماژول LED توکار 25 وات مهنام سیلا SB6080L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 25 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 575+10 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد طول 575 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ خطی شش ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

چراغ خطی شش ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 72 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ خطی چهار ماژول 100 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

چراغ خطی چهار ماژول 100 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 100 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 72 وات مهنام سیلا SB6080L2270

چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 72 وات مهنام سیلا SB6080L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 72 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 2270+10 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد طول 2270 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ خطی 8 ماژول 96 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

چراغ خطی 8 ماژول 96 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 96 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ خطی 10 ماژول 120 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

چراغ خطی 10 ماژول 120 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 120 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 75 وات مهنام سیلا SB6080L1700

چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 75 وات مهنام سیلا SB6080L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 75 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1700+10 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد طول 1700 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ خطی شش ماژول 108 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

چراغ خطی شش ماژول 108 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 108 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 36 وات مهنام سیلا SB6080L1700

چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 36 وات مهنام سیلا SB6080L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1700+10 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد طول 1700 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 54 وات مهنام سیلا SB6080L1700

چراغ بیمارستانی خطی سه ماژول LED توکار 54 وات مهنام سیلا SB6080L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 54 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1700+10 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد طول 1700 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 آویز خطی شش ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH7380L3390

آویز خطی شش ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH7380L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 72 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 چراغ خطی دو ماژول 50 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

چراغ خطی دو ماژول 50 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 50 وات تعداد ماژول 2 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 48 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 48 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 48 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

آویز خطی چهار ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH7380L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 72 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 60 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 60 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 60 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 چراغ خطی 10 ماژول 250 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

چراغ خطی 10 ماژول 250 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 250 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 12 وات مهنام سیلا SSH7380L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 12 وات مهنام سیلا SSH7380L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان12 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 90 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 90 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 90 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 100 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 100 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 100 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 50 وات مهنام سیلا SB6080L1140

چراغ بیمارستانی خطی دو ماژول LED توکار 50 وات مهنام سیلا SB6080L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 50 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 1140+10 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد طول 1140 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 25 وات مهنام سیلا SSH6090L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 25 وات مهنام سیلا SSH6090L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 25 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 آویز خطی سه ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

آویز خطی سه ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 آویز خطی شش ماژول ال ای دی 150 وات مهنام سیلا 3390L7380SSH

آویز خطی شش ماژول ال ای دی 150 وات مهنام سیلا 3390L7380SSH

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 150 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 18 وات مهنام سیلا SSH7380L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 18 وات مهنام سیلا SSH7380L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان18 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 100 وات مهنام سیلا SB6080L2270

چراغ بیمارستانی خطی چهار ماژول LED توکار 100 وات مهنام سیلا SB6080L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ... توان 100 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی نصب توکار عرض برش 70 میلی متر طول برش 2270+10 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد طول 2270 میلی متر این چراغ خطی توکار قابلیت استفاده و نصب در سقف های کناف را دارا می باشد.


مهنام
 آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 75 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

آویز خطی 3 ماژول ال ای دی 75 وات مهنام سیلا SSH6090L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 75 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 چراغ خطی 8 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

چراغ خطی 8 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 144 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 125 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

آویز خطی پنج ماژول ال ای دی 125 وات مهنام سیلا SSH7380L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 125 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 آویز خطی دو ماژول ال ای دی 50 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

آویز خطی دو ماژول ال ای دی 50 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 50 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول2 عدد


مهنام
 آویز خطی یک ماژول ال ای دی 18 وات مهنام سیلا SSH6090L575

آویز خطی یک ماژول ال ای دی 18 وات مهنام سیلا SSH6090L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 18 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 575 میلی متر تعداد ماژول 1 عدد


مهنام
 آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 50 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 50 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 50 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد


مهنام
 چراغ خطی دو ماژول 36 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

چراغ خطی دو ماژول 36 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 36 وات لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 48 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

آویز خطی 4 ماژول ال ای دی 48 وات مهنام سیلا SSH6090L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 48 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2270 میلی متر تعداد ماژول 4 عدد


مهنام
 چراغ خطی چهار ماژول 48 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

چراغ خطی چهار ماژول 48 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 48 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی دو ماژول ال ای دی 24 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

آویز خطی دو ماژول ال ای دی 24 وات مهنام سیلا SSH7380L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 24 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول2 عدد


مهنام
 چراغ خطی دو ماژول 24 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

چراغ خطی دو ماژول 24 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 24 وات لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی سه ماژول ال ای دی 54 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

آویز خطی سه ماژول ال ای دی 54 وات مهنام سیلا SSH7380L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 54 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 80 میلی متر طول 1700 میلی متر تعداد ماژول 3 عدد


مهنام
 آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 90 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 90 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 90 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 72 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 72 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 150 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 150 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 150 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

آویز خطی 2 ماژول ال ای دی 36 وات مهنام سیلا SSH6090L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 36 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 1140 میلی متر تعداد ماژول 2 عدد


مهنام
 چراغ خطی چهار ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

چراغ خطی چهار ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 72 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ خطی شش ماژول 150 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

چراغ خطی شش ماژول 150 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 150 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 60 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

آویز خطی 5 ماژول ال ای دی 60 وات مهنام سیلا SSH6090L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 60 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 2830 میلی متر تعداد ماژول 5 عدد


مهنام
 آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 108 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

آویز خطی 6 ماژول ال ای دی 108 وات مهنام سیلا SSH6090L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ آویز...توان 108 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی آویز ارتفاع 90 میلی متر طول 3390 میلی متر تعداد ماژول 6 عدد


مهنام
 چراغ خطی 8 ماژول 200 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

چراغ خطی 8 ماژول 200 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 200 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 چراغ خطی 12 ماژول 300 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

چراغ خطی 12 ماژول 300 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : چراغ خطی توان 300 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری چهار ماژول 48 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

لاین نوری چهار ماژول 48 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 48 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری چهار ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

لاین نوری چهار ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 72 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری شش ماژول 108 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

لاین نوری شش ماژول 108 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 108 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 8 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

لاین نوری 8 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 144 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری شش ماژول 150 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

لاین نوری شش ماژول 150 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 150 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 12 ماژول 300 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

لاین نوری 12 ماژول 300 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 300 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری دو ماژول 36 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

لاین نوری دو ماژول 36 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 36 وات لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری دو ماژول 24 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

لاین نوری دو ماژول 24 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 24 وات لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 8 ماژول 96 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

لاین نوری 8 ماژول 96 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 96 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 10 ماژول 250 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

لاین نوری 10 ماژول 250 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 250 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری شش ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

لاین نوری شش ماژول 72 وات LED مهنام سیلا SS10054L1700

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 72 وات تعداد ماژول 6 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1700 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری چهار ماژول 100 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

لاین نوری چهار ماژول 100 وات LED مهنام سیلا SS10054L1140

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 100 وات تعداد ماژول 4 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 1140 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری دو ماژول 50 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

لاین نوری دو ماژول 50 وات LED مهنام سیلا SS10054L575

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 50 وات تعداد ماژول 2 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 575 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 8 ماژول 200 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

لاین نوری 8 ماژول 200 وات LED مهنام سیلا SS10054L2270

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 200 وات تعداد ماژول 8 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2270 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 10 ماژول 120 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

لاین نوری 10 ماژول 120 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 120 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 10 ماژول 180 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

لاین نوری 10 ماژول 180 وات LED مهنام سیلا SS10054L2830

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 180 وات تعداد ماژول 10 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 2830 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 12 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

لاین نوری 12 ماژول 144 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 144 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهان


مهنام
 لاین نوری 12 ماژول 216 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

لاین نوری 12 ماژول 216 وات LED مهنام سیلا SS10054L3390

کشور سازنده : ایران برند : مهنام نوع روشنایی : لاین نوری توان 216 وات تعداد ماژول 12 لامپ LED دارای دو رنگ نور آفتابی و یخی نصب روکار طول 3390 میلی متر نوردهی پنهانتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی