تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6

چراغ خطی لاله زار

کاتالوگ چراغ های خطی چراغ خطی لاله زار


چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 59 و 48 وات و 72 وات

لاینر روکار رویه 59 و 48 وات و 72 وات

رویه ٥٩میلی متر ارتفاع ٣٠میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار برش 90 72 وات و 96 وات

لاینر توکار برش 90 72 وات و 96 وات

برش ٩٠میلی متر رویه ١١٠میلی متر عمق٣٦میلی متر توان ۷۲وات توان ۹۶وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 60 و 48 وات و 72 وات

لاینر روکار رویه 60 و 48 وات و 72 وات

رویه ٦٠میلی متر ارتفاع ٩٧میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار 24 وات و 48 وات

لاینر توکار 24 وات و 48 وات

برش ٣١ میلی متر رویه ٤٣میلی متر عمق ٢٠میلی متر توان ۲۴وات توان ۴۸وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 17 و 24 وات

لاینر روکار رویه 17 و 24 وات

رویه١٧میلی متر ارتفاع ١٧میلی متر توان ٢٤ وات رنگ بدنه سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار کنافی 24 و 48 وات سفید و مشکی و سیلور

لاینر توکار کنافی 24 و 48 وات سفید و مشکی و سیلور

برش ٢٨میلی متر رویه ٤٠میلی متر عمق ١٢ میلی متر توان ٢٤وات توان ٤٨وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار کنافی عمق کوتاه

لاینر توکار کنافی عمق کوتاه

عرض ٤٥میلی متر عمق ٦٠میلی متر توان ٤٨وات توان ٧٢وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار رویه 30 48 وات و 72 وات

لاینر توکار رویه 30 48 وات و 72 وات

رویه ٣٠میلی متر ارتفاع ١٦میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه سفارشی سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 45 48 وات و 72 وات

لاینر روکار رویه 45 48 وات و 72 وات

رویه ٤٥میلی متر ارتفاع ٢٠میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 35 و 24 وات و 48 وات

لاینر روکار رویه 35 و 24 وات و 48 وات

رویه ٣٥میلی متر ارتفاع ٥٥میلی متر توان ۲۴وات توان ۴۸وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار کنافی 24 وات و 48 وات

لاینر توکار کنافی 24 وات و 48 وات

برش ٣٠میلی متر عمق ١٢میلی متر توان ۲۴وات توان ۴۸وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 45 و 48 وات و 72 وات

لاینر روکار رویه 45 و 48 وات و 72 وات

رویه ٤٥میلی متر ارتفاع ٥٥میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش مشکی و سفید

چراغ خطی لاله زار لاینر روکار رویه 85 و 48 وات و 72 وات

لاینر روکار رویه 85 و 48 وات و 72 وات

رویه ٨٥میلی متر ارتفاع ٧٥میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار 48 وات و 72 وات سفید مشکی سیلور

لاینر توکار 48 وات و 72 وات سفید مشکی سیلور

برش ٤٥میلی متر رویه ٦٠میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار 48 وات و 72 وات سفید مشکی

لاینر توکار 48 وات و 72 وات سفید مشکی

برش ٥٩میلی متر رویه ٧٣ میلی متر عمق ٢١میلی متر توان ۴۸وات توان ۷۲وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار 12 24 وات

لاینر توکار 12 24 وات

برش ١٦میلی متر رویه ٢٥میلی متر عمق ١٢میلی متر توان ۲۴وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید ومشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز رویه 55 و 72 وات

لاینر آویز رویه 55 و 72 وات

رویه ٤٥میلی متر ارتفاع ٥٠میلی متر ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های متنوع رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر کابینتی فنرخور

لاینر کابینتی فنرخور

عرض ١٦ میلی متر رویه ٢٥ میلی متر عمق ٥ میلی متر توان ۲۴ وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار لاینر توکار کابینتی - لاینر زیرکابینتی

لاینر توکار کابینتی - لاینر زیرکابینتی

عرض ١٦میلی متر عمق ٨میلی متر توان ٢٤وات رنگ بدنه سفارشی سفید و مشکی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنت ٤سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٨٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز مدرن قابل سفارش و متری ضلع 40 سانت

لاینر آویز مدرن قابل سفارش و متری ضلع 40 سانت

توان نوری قابل سفارش ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانت

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر مگنت 24 وات آفتابی و نچرال 43 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 24 وات آفتابی و نچرال 43 سانت

توان ٢٤وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٣سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنت ٤سانت 40 وات آفتابی و نچرال 1 متری

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 40 وات آفتابی و نچرال 1 متری

توان ٤٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١٠٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز روزه 59 و 24 وات و 48 وات

لاینر آویز روزه 59 و 24 وات و 48 وات

رویه ٥٩میلی متر ارتفاع ٣٠میلی متر ارتفاع قابل تنظیم توان ۴۸ وات توان ۷۲ وات قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز رویه 60 و 48 وات و 72 وات

لاینر آویز رویه 60 و 48 وات و 72 وات

رویه ٥٥میلی متر ارتفاع ١٠٠میلی متر توان ۷۲وات ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید ومشکی

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنتی 10 وات طول 30 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لاینر مگنتی 10 وات طول 30 سانت آفتابی و نچرال

بدنه تموم آلومینیوم رویه ٢٫٥سانت ارتفاع ٥سانت شاخه های ٢متری

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز مدرن  توان و اندازه قابل سفارش

لاینر آویز مدرن توان و اندازه قابل سفارش

رویه ٦٠میلی متر ارتفاع ٩٧میلی متر ارتفاع قابل تنظیم توان ٤٨وات / توان ٧٢وات قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار ریل روکار مگنتی آلومینیوم رویه 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

ریل روکار مگنتی آلومینیوم رویه 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

بدنه تمام آلومینیوم برش ٢٬٥سانت عمق ٥سانت شاخه های ٢متری

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنتی 20 وات آفتابی و نچرال

چراغ لاینر مگنتی 20 وات آفتابی و نچرال

توان ١٠وات ناموت رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٣٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز مدرن 48 وات قابل سفارش

لاینر آویز مدرن 48 وات قابل سفارش

توان نوری قابل سفارش ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش درسایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید ومشکی عرض های ٨٠و ٦٠ و ٤٠سانت

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز رویه 45  و 48 وات و 72 وات

لاینر آویز رویه 45 و 48 وات و 72 وات

رویه ٣٥میلی متر ارتفاع ٥٥میلی متر ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های متنوع رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی لاله زار چراغ آویز دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ آویز دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی ونچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنت ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

توان ٣٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ لوله ای مگنت 6 وات 30 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لوله ای مگنت 6 وات 30 سانت آفتابی و نچرال

توان ٦وات طول ٣٠سانتی متر رنگ نور آفتاب و نچرال

چراغ خطی لاله زار ریل توکار مگنتی برش 4 سانت و عمق 10 سانت 3 متری

ریل توکار مگنتی برش 4 سانت و عمق 10 سانت 3 متری

بدنه تمام آلومینیوم برش ٤سانت عمق ١٠سانت شاخه های ٣متری

چراغ خطی لاله زار چراغ اسپات لایت ۴سانت 15 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ اسپات لایت ۴سانت 15 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٥وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانت

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنتی 30 وات آفتابی و نچرال 90 سانت

چراغ لاینر مگنتی 30 وات آفتابی و نچرال 90 سانت

توان ٢٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ سقفی دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ سقفی دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٢سانتی متر

چراغ خطی لاله زار رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار / روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی لاله زار رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی لاله زار سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی لاله زار رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار / روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی لاله زار لاینر آویز مدرن متری و قابل سفارش ضلع 70 سانت

لاینر آویز مدرن متری و قابل سفارش ضلع 70 سانت

توان نوری قابل سفارش اراتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار ریل توکار مگنتی آلومینیوم برش 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

ریل توکار مگنتی آلومینیوم برش 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

توان نوری قابل سفارش ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی لاله زار چراغ اسپات لایت ۴سانت 3 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت ۴سانت 3 وات آفتابی و نچرال

توان ٣وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ سقفی دکوراتیو 10 وات و قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ سقفی دکوراتیو 10 وات و قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر مگنت 18 وات آفتابی و نچرال 32 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 18 وات آفتابی و نچرال 32 سانت

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٣٢سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 6 وات آفتابی و نچرال 12 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 6 وات آفتابی و نچرال 12 سانت

توان ٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١٢سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 27 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 27 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ٢٧وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٢سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ اسپات لایت متحرک مگنت توان 20 وات آفتابی و تچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت توان 20 وات آفتابی و تچرال

توان ٢٠ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر متحرک مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

توان ٦ وات طول ١١سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر فکی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ لاینر فکی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ لوله ای مگنت 12 وات 60 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لوله ای مگنت 12 وات 60 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٢وات طول ٦٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 7 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 7 وات آفتابی و نچرال

توان ٧ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال

توان ١٢ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١١سانتی متر

چراغ خطی لاله زار سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی لاله زار چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٨٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر مگنت ٤سانت 20 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 20 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ٢٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ لاینر فکی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

چراغ لاینر فکی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 24 وات آفتابی و نچرال 52 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 24 وات آفتابی و نچرال 52 سانتی

توان ٢٤وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٥٢سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

توان ٣٠وات ناموت رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٩٠سانتی متر

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر مگنت 36 وات آفتابی و نچرال 65 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 36 وات آفتابی و نچرال 65 سانت

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٥ سانت

چراغ خطی لاله زار چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانت

چراغ خطی لاله زار آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی لاله زار چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی مترتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی