تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6چراغ خطی مگنتی

کاتالوگ چراغ خطی مگنتی


لاین نوری مگنتی خطی

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ای کتابی مگنتی 18وات

چراغ خطی نقطه ای کتابی مگنتی 18وات

توان مصرفی 18وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*332 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی ریل مگنتی روکار

ریل مگنتی روکار

سایز 50 در 25 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 6وات

چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 6وات

توان مصرفی 6وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*115 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی لوازم آویز مگنتی

لوازم آویز مگنتی

سایز : یک متر جفتی

چراغ خطی مگنتی زانویی سقف به سقف توکار مگنتی تریم لس

زانویی سقف به سقف توکار مگنتی تریم لس

سایز85*85*52میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ آویز استوانه ای موضعی مگنتی 12وات

چراغ آویز استوانه ای موضعی مگنتی 12وات

توان مصرفی 12وات ولتاژ 48 ولت سایز 50*300 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی موضعی مگنتی 20 وات

چراغ خطی موضعی مگنتی 20 وات

توان مصرفی 20وات ولتاژ 48 ولت سایز 70*115 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ثابت مگنتی 18وات

چراغ خطی نقطه ثابت مگنتی 18وات

توان مصرفی 18وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*330 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی ثابت مگنتی 12وات

چراغ خطی ثابت مگنتی 12وات

توان مصرفی 12وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*300 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی زانویی سقف به سقف روکار مگنتی

زانویی سقف به سقف روکار مگنتی

سایز85*85*46میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی ثابت مگنتی 36 وات

چراغ خطی ثابت مگنتی 36 وات

توان مصرفی 36وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*900 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی ثابت مگنتی 48وات

چراغ خطی ثابت مگنتی 48وات

توان مصرفی 48وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*1200 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ آویز استوانه ای موضعی مگنتی 6وات

چراغ آویز استوانه ای موضعی مگنتی 6وات

توان مصرفی 6وات ولتاژ 48 ولت سایز 50*150 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ موضعی مگنتی 12 وات

چراغ موضعی مگنتی 12 وات

توان مصرفی 12وات ولتاژ 48 ولت سایز 50*110 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی ریل مگنتی توکار - تریم لس

ریل مگنتی توکار - تریم لس

سایز 50 در 25 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی ثابت مگنتی 24وات

چراغ خطی ثابت مگنتی 24وات

توان مصرفی 24وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*600 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی منبع تغذیه مگنتی 100وات

منبع تغذیه مگنتی 100وات

توان مصرفی 100وات سایز 43*22*234 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی زانویی سقف به دیوار روکار مگنتی

زانویی سقف به دیوار روکار مگنتی

سایز85*85*46میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 12وات

چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 12وات

توان مصرفی 12وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*220 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی زانویی سقف به دیوار توکار مگنتی تریم لس

زانویی سقف به دیوار توکار مگنتی تریم لس

سایز85*85*70میلیمتر

چراغ خطی مگنتی منبع تغذیه مگنتی 200وات

منبع تغذیه مگنتی 200وات

توان مصرفی 200وات سایز 43*22*304 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی - نچرال

چراغ خطی مگنتی رابط بین مگنتی

رابط بین مگنتی

سایز18*18*143 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی رابط زانویی بین مگنتی

رابط زانویی بین مگنتی

سایز18*18*320 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 24 وات

چراغ خطی نقطه ای ثابت مگنتی 24 وات

توان مصرفی 24وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*440 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی رنگ مگنتی توکار

رنگ مگنتی توکار

سایز 50 در 25 میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ خطی نقطه ای کتابی مگنتی 12وات

چراغ خطی نقطه ای کتابی مگنتی 12وات

توان مصرفی 12وات ولتاژ 48 ولت سایز 43*23*224 میلیمتر - رنگ نور : آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی زانویی سقف به دیوار روکار مگنتی

زانویی سقف به دیوار روکار مگنتی

سایز85*85*46میلیمتر

چراغ خطی مگنتی رابط زانویی سقف به سقف توکار مگنتی

رابط زانویی سقف به سقف توکار مگنتی

سایز85*85*46میلیمتر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنت ٤سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٨٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانت

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر مگنت 24 وات آفتابی و نچرال 43 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 24 وات آفتابی و نچرال 43 سانت

توان ٢٤وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٣سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنت ٤سانت 40 وات آفتابی و نچرال 1 متری

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 40 وات آفتابی و نچرال 1 متری

توان ٤٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١٠٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنتی 10 وات طول 30 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لاینر مگنتی 10 وات طول 30 سانت آفتابی و نچرال

بدنه تموم آلومینیوم رویه ٢٫٥سانت ارتفاع ٥سانت شاخه های ٢متری

چراغ خطی مگنتی ریل روکار مگنتی آلومینیوم رویه 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

ریل روکار مگنتی آلومینیوم رویه 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

بدنه تمام آلومینیوم برش ٢٬٥سانت عمق ٥سانت شاخه های ٢متری

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنتی 20 وات آفتابی و نچرال

چراغ لاینر مگنتی 20 وات آفتابی و نچرال

توان ١٠وات ناموت رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٣٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ آویز دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ آویز دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی ونچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ لوله ای مگنت 6 وات 30 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لوله ای مگنت 6 وات 30 سانت آفتابی و نچرال

توان ٦وات طول ٣٠سانتی متر رنگ نور آفتاب و نچرال

چراغ خطی مگنتی ریل توکار مگنتی برش 4 سانت و عمق 10 سانت 3 متری

ریل توکار مگنتی برش 4 سانت و عمق 10 سانت 3 متری

بدنه تمام آلومینیوم برش ٤سانت عمق ١٠سانت شاخه های ٣متری

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنت ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

توان ٣٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنتی 30 وات آفتابی و نچرال 90 سانت

چراغ لاینر مگنتی 30 وات آفتابی و نچرال 90 سانت

توان ٢٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ اسپات لایت ۴سانت 15 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ اسپات لایت ۴سانت 15 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٥وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانت

چراغ خطی مگنتی آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 3 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ سقفی دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ سقفی دکوراتیو مگنت 10 وات قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٢سانتی متر

چراغ خطی مگنتی رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت 90 درجه توکار و روکار

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی مگنتی ریل توکار مگنتی آلومینیوم برش 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

ریل توکار مگنتی آلومینیوم برش 2.5 سانت - پروفیل مگنتی

توان نوری قابل سفارش ارتفاع قابل تنظیم قابل سفارش در سایز های مختلف رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی

چراغ خطی مگنتی رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار و روکار بدنه تمام آلومینیوم

رابط ریل مگنت ٩٠درجه توکار / روکار بدنه تمام آلومینیوم

چراغ خطی مگنتی چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 12 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ اسپات لایت ۴سانت 3 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت ۴سانت 3 وات آفتابی و نچرال

توان ٣وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر مگنت 18 وات آفتابی و نچرال 32 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 18 وات آفتابی و نچرال 32 سانت

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٣٢سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ سقفی دکوراتیو 10 وات و قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

چراغ سقفی دکوراتیو 10 وات و قطر 10 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٠وات قطر ١٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 6 وات آفتابی و نچرال 12 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 6 وات آفتابی و نچرال 12 سانت

توان ٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١٢سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنتی 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٢سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 27 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

چراغ دات لاینر متحرک ٤سانت 27 وات آفتابی و نچرال 27 سانتی

توان ٢٧وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٢٧سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر فکی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ لاینر فکی ٤سانت 12 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٢وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ اسپات لایت متحرک مگنت توان 20 وات آفتابی و تچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت توان 20 وات آفتابی و تچرال

توان ٢٠ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 7 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 7 وات آفتابی و نچرال

توان ٧ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ لوله ای مگنت 12 وات 60 سانت آفتابی و نچرال

چراغ لوله ای مگنت 12 وات 60 سانت آفتابی و نچرال

توان ١٢وات طول ٦٠سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 15 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر متحرک مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

چراغ دات لاینر متحرک مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

توان ٦ وات طول ١١سانتی متر رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال

چراغ اسپات لایت متحرک مگنت 12 وات آفتابی و نچرال

توان ١٢ وات رنگ نور آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی مگنتی سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

سرسیم مگنتی رابط بین مگنتی

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر مگنت ٤سانت 20 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ لاینر مگنت ٤سانت 20 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ٢٠وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 36 وات آفتابی و نچرال 80 سانتی

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٨٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 12 وات آفتابی و نچرال 22 سانت

توان ٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ١١سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 24 وات آفتابی و نچرال 52 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 24 وات آفتابی و نچرال 52 سانتی

توان ٢٤وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٥٢سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 6 وات آفتابی و نچرال 11 سانت

توان ٣٠وات ناموت رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٩٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ لاینر فکی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

چراغ لاینر فکی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 60 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٠سانتی متر

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر مگنت 36 وات آفتابی و نچرال 65 سانت

چراغ دات لاینر مگنت 36 وات آفتابی و نچرال 65 سانت

توان ٣٦وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٦٥ سانت

چراغ خطی مگنتی چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دات لاینر چرخشی ٤سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانت

چراغ خطی مگنتی آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

آویز لوله ای مگنتی ٤سانت 30 وات آفتابی و نچرال

چراغ خطی مگنتی چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

چراغ دایت لاینتر مکنت 4 سانت 18 وات آفتابی و نچرال 40 سانتی

توان ١٨وات رنگ نور آفتابی و نچرال طول ٤٠سانتی مترتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی