تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6چراغ زیرکابینتی

کاتالوگ چراغ زیرکابینتی


خطی و زیر کابینتی

چراغ زیرکابینتی سنسور حرکتی PIR - 1

سنسور حرکتی PIR - 1

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W سنسور حرکتی کد: 1006 15mm 13mm 12mm 1100mm (PIR)

چراغ زیرکابینتی سنسور وایرلس چندکاره

سنسور وایرلس چندکاره

کد: 1010 ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور: عرض: ارتفاع : همراه با پایه نصب روکار و مگنتی 12V, 24v 60W 52mm 42mm 10mm

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی کشویی

چراغ کابینتی کشویی

چراغ کشویی کد: 2500 ولتاژ: توان نوردهی: قطر : طول: رنگ بدنه: سفید رنگ نور: آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات جنس ته بند: پلاستیک قابل برش 12V 7w, 5w 90cm, 60cm, 50cm 12mm 3000k

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی روکار

چراغ کابینتی روکار

چراغ کابینتی روکار کد: ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : ارتفاع : طول: به اندازه دلخواه تا 3 متر رنگ بدنه: سیلور، مشکی، سفید و طلایی رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات طول طلق: یک تکه تا 180 سانتی متر جنس ته بند: فلز با گیره نگهدار

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی کنجی

چراغ کابینتی کنجی

ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : ارتفاع تا مرکز چراغ: طول: به اندازه دلخواه تا رنگ بدنه: سیلور، مشکی، رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات طول طلق: یک تکه تا 6متر جنس ته بند: پلاستیک 12V 20W کد: 2800 4200k, 6500k 25mm 18mm

چراغ زیرکابینتی قاب پلکسی کابینتی

قاب پلکسی کابینتی

قاب پلکسی کابینتی p کد: 001 ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : ارتفاع : رنگ بدنه: سفید رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی 12V 12w 10mm 10mm

چراغ زیرکابینتی سنسور حرکتی PIR -2

سنسور حرکتی PIR -2

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12v ,24v 60W کد: 2006 14mm 12mm 9mm 1000mm

چراغ زیرکابینتی سنسور حرکت دست

سنسور حرکت دست

ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور : عرض سنسور: ارتفاع سنسور: طول سیم: 12V, 24v 60W کد: 1003 58mm 14mm 8mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر -2

سنسور تاچ دیمر -2

1004-60w : کد سنسور تاچ دیمر ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه : اندازه برش : ارتفاع : طول سیم: رنگ ال اي دي: آبی 12V, 24v 60W 20mm 17mm 11mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور آینه

سنسور آینه

کد: 1009 سنسور آینه ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور: عرض: ارتفاع : طول سیم: رنگ ال اي دي: سفید 12V, 24v 60W 55mm 35mm 8mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر مخفی

سنسور تاچ دیمر مخفی

1005 کد: ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه : اندازه برش: ارتفاع : طول سیم: 12V, 24v 60W 40mm 11mm 35mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور تک چشم درب -1

سنسور تک چشم درب -1

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W سنسور تک چشم درب کد: 1007 10mm 8mm 12mm 1000mm

چراغ زیرکابینتی سنسور روکار درب

سنسور روکار درب

ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور : عرض سنسور: ارتفاع سنسور: طول سیم: 12V, 24v 60W سنسور روکار درب کد: 1002 58mm 14mm 8mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور تاچ دیمر -1

سنسور تاچ دیمر -1

1004-100w : کد سنسور تاچ دیمر ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه : اندازه برش : ارتفاع : طول سیم: رنگ ال اي دي: آبی 12V, 24v 100W 20mm 17mm 11mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور روکار درب -1

سنسور روکار درب -1

سنسور روکار درب ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور: عرض: ارتفاع : طول سیم: همراه با چسب نگهدارنده 12V, 24v 60W 38mm 14mm 7mm 1500mm (3M)

چراغ زیرکابینتی سنسور دو چشم درب -1

سنسور دو چشم درب -1

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W 1007/ کد: 2 10mm 8mm 12mm 1000mm

چراغ زیرکابینتی سنسور دو چشم درب - 2

سنسور دو چشم درب - 2

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W 1102/ کد: 2 15mm 13mm 12mm 1100mm

چراغ زیرکابینتی سنسور تک چشم درب -2

سنسور تک چشم درب -2

ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی: طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W سنسور تک چشم درب کد: 1102 15mm 13mm 12mm 1100mm

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی خطی توکار -1

چراغ کابینتی خطی توکار -1

چراغ کابینتی خطی توکار کد: ولتاژ: توان نوردهی: رویه: اندازه شیار چراغ: ارتفاع: طول چراغ: به دلخواه تا 6 متر رنگ بدنه: سیلور، سفید، مشکی و طلایی رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات طول طلق: یک تکه تا 6 متر جنس ته بند: پلاستیک(ته بند

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی خطی توکار -2

چراغ کابینتی خطی توکار -2

چراغ کابینتی خطی توکار کد: ولتاژ: توان نوردهی: رویه: اندازه شیار چراغ: ارتفاع: طول چراغ: به دلخواه تا 6 متر رنگ بدنه: سیلور، سفید، مشکی رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات طول طلق: یک تکه تا 3 متر جنس ته بند: پلاستیک(ته بند به سفارش

چراغ زیرکابینتی سنسور دوکاره درب-حرکت دست -2

سنسور دوکاره درب-حرکت دست -2

چراغ زیرکابینتی سنسور دوکاره درب-حرکت دست -3

سنسور دوکاره درب-حرکت دست -3

2007/ کد: 2 قابل تنظیم با دکمه روي سنسور ولتاژ: توان مصرفی: اندازه رویه چشمی : اندازه برش چشمی: ارتفاع(عمق) چشمی : طول سیم: همراه با پایه نصب روکار 12V, 24v 60W 10mm 8mm 20mm 1100mm

چراغ زیرکابینتی سنسور دوکاره درب-حرکت دست -1

سنسور دوکاره درب-حرکت دست -1

سنسور دوکاره(درب-حرکت دست) قابل تنظیم با دکمه روي سنسور ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور: عرض: ارتفاع : طول سیم: 12V, 24v 60W 55mm 15mm 8mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی سنسور مخفی دیمر پشت چسب دار

سنسور مخفی دیمر پشت چسب دار

کد: 2005 سنسور مخفی دیمر (پشت چسب دار) ولتاژ: توان مصرفی: طول سنسور: عرض: ارتفاع : طول سیم: 12V, 24v 60W 48mm 48mm 6mm 1500mm

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی هالوژنی توکار -2

چراغ کابینتی هالوژنی توکار -2

کد: 1702 چراغ کابینتی هالوژنی توکار ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : اندازه شیار چراغ: ارتفاع : رنگ بدنه: سیلور، سفید، مشکی رنگ نور: سفید، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات 220V 3W 3000k, 6500k 45mm 35mm 5mm

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی هالوژنی روکار

چراغ کابینتی هالوژنی روکار

کد: 1121 ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : ارتفاع : رنگ بدنه: سیلور رنگ نور: سفید، آفتابی دماي نور: 12V 2.5W 3000k, 6500k 60mm 6mm

چراغ زیرکابینتی چراغ کابینتی هالوژنی توکار - 1

چراغ کابینتی هالوژنی توکار - 1

کد: 1701 چراغ کابینتی هالوژنی توکار ولتاژ: توان نوردهی: اندازه رویه : اندازه شیار چراغ: ارتفاع : رنگ بدنه: سیلور، سفید، مشکی رنگ نور: سفید، آفتابی دماي نور: جنس طلق: پلی کربنات 12V 3W 3000k, 6500k 45mm 35mm 5mm

چراغ زیرکابینتی لاینر کابینتی فنرخور

لاینر کابینتی فنرخور

عرض ١٦ میلی متر رویه ٢٥ میلی متر عمق ٥ میلی متر توان ۲۴ وات رنگ بدنه قابل سفارش سفید و مشکی و سیلور

چراغ زیرکابینتی لاینر توکار کابینتی - لاینر زیرکابینتی

لاینر توکار کابینتی - لاینر زیرکابینتی

عرض ١٦میلی متر عمق ٨میلی متر توان ٢٤وات رنگ بدنه سفارشی سفید و مشکی و نچرالتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی