تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و خوانساری - راه‎پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


گلنور

کاتالوگ چراغ های خطی گلنورگلنور
 چراغ خطی روکار 50 وات LED گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 50 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 50 وات LED گلنور مدل آذرخش 2  لامپ SMD توان 50 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 300x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی روکار 100 وات LED گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 100 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 100 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 100 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 1000x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی روکار 6 وات LED گلنور آذرخش 4

چراغ خطی روکار 6 وات LED گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 6 وات LED گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 6 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی روکار 100 وات RGB گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 100 وات RGB گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 100 وات RGB گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 100 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 1000x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 60 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 1680x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 چراغ خطی 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 20 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 560x110x90 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 چراغ خطی روکار 15 وات RGB گلنور آذرخش 4

چراغ خطی روکار 15 وات RGB گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 15 وات RGB گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 15 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی روکار 10 وات LED گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 10 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 10 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 10 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی  100x106x147 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 30 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 840x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 چراغ خطی روکار 30 وات LED گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 30 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 30 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 30 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 300x106x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی روکار 30 وات RGB گلنور آذرخش 4

چراغ خطی روکار 30 وات RGB گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 30 وات RGB گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 30 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 30 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 840x110x90 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 چراغ خطی روکار 20 وات LED گلنور آذرخش 2

چراغ خطی روکار 20 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی روکار 20 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 20 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی  200x106x147 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 چراغ خطی 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 20 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 570x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 چراغ خطی 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

چراغ خطی 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیچراغ خطی 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 40 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 1120x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری روکار 30 وات RGB گلنور آذرخش 4

لاین نوری روکار 30 وات RGB گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 30 وات RGB گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 30 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 60 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 60 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 1680x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری روکار 100 وات RGB گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 100 وات RGB گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 100 وات RGB گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 100 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 1000x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 40 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 40 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 1120x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری روکار 10 وات LED گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 10 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 10 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 10 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی  100x106x147 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری روکار 6 وات LED گلنور آذرخش 4

لاین نوری روکار 6 وات LED گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 6 وات LED گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 6 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 30 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 30 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 840x110x90 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 20 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 20 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 570x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری روکار 30 وات LED گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 30 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 30 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 30 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 300x106x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری روکار 20 وات LED گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 20 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 20 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 20 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی  200x106x147 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری روکار 100 وات LED گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 100 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 100 وات LED گلنور مدل آذرخش 2 لامپ SMD توان 100 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 1000x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 30 وات توکار و روکار 6 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 30 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 840x80x78 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

لاین نوری 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور پروکسیما

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری 20 وات توکار و روکار 9 سانت گلنور مدل پروکسیما لامپ SMD توان 20 وات نصب توکار، روکار و آویز ابعاد بیرونی 560x110x90 میلی متر  قابلیت سفارش رنگ نور دلخواه


گلنور
 لاین نوری روکار 50 وات LED گلنور آذرخش 2

لاین نوری روکار 50 وات LED گلنور آذرخش 2

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 50 وات LED گلنور مدل آذرخش 2  لامپ SMD توان 50 وات رنگ نور آفتابی، مهتابی، یخی و استاندارد نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 300x120x120 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آب


گلنور
 لاین نوری روکار 15 وات RGB گلنور آذرخش 4

لاین نوری روکار 15 وات RGB گلنور آذرخش 4

کشور سازنده : ایران برند : گلنور جنس بدنه : آلومینیومیلاین نوری روکار 15 وات RGB گلنور مدل آذرخش 4 لامپ SMD توان 15 وات رنگ نور RGB نصب روکار و سقفی ابعاد بیرونی 200x72.3x65 میلی متر  درجه حفاظت IP65 ضد آبتعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی